Spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do przedszkola po raz pierwszy