PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Lp. Imię i nazwisko  Stanowisko
1.

mgr Agata Gieża

 Dyrektor 

2.      mgr Katarzyna Bugryn Wicedyrektor
3. mgr Justyna Antkowiak Nauczyciel
4. mgr Ewa Białowąs Nauczyciel
5. mgr Aneta Bielecka Nauczyciel
7. mgr Mariola Bielecka Nauczyciel
8. mgr Elżbieta Bombas Nauczyciel
9. mgr Aleksandra Chojnacka- Kupska Nauczyciel
10. mgr Agnieszka Fałat- Wosiak Nauczyciel
11. mgr Agnieszka Frucińska                          Nauczyciel   
12. mgr Aleksandra Gajos Nauczyciel
13. mgr Amelia Gieża Psycholog
14. mgr Ewa Gmitrach Nauczyciel
15. mgr Małgorzata Harhala Nauczyciel
16. mgr Barbara Kalisz Nauczyciel
17. mgr Grażyna Kocerba Pedagog specjalny
18. mgr Magdalena Kosowska Nauczyciel
19. mgr Agnieszka Księżopolska Logopeda
20. mgr Katarzyna Malinowska Nauczyciel
21. mgr Agnieszka Małek Nauczyciel
22. mgr Małgorzata Michułka Nauczyciel
23. mgr Justyna Miernik Nauczyciel
24. mgr Aleksandra Nowak Nauczyciel 
25. mgr Bożena Nowak Katechetka
26. mgr Dominika Ostrowska Nauczyciel
27. mgr Julianna Piestrak Nauczyciel
28. mgr Agnieszka Podgajna Nauczyciel
29. mgr Urszula Prucnal Nauczyciel
30. mgr Wiktoria Rorot Nauczyciel
31. mgr Anna Sierżant Nauczyciel
32. mgr Stanisława Skorupska Nauczyciel
33. mgr Anna Skrzyńska- Smoleń Nauczyciel
34. mgr Małgorzata Słowikowska Nauczyciel
35. mgr Wioleta Staniszewska Nauczyciel
36. mgr Patrycja Szałajko Nauczyciel
37. mgr Dorota Ślusarek Nauczyciel
38. mgr Krystyna Trząsalska Nauczyciel
39. mgr Beata Typer Nauczyciel
    40.                 mgr Czesława Zaryczańska                          Nauczyciel
    41.                  mgr Anna Zawierucha                          Nauczyciel
   42.                  mgr Aleksandra Żytnicka                          Nauczyciel
   43.                   mgr  Anna Żywiczka                         Nauczyciel

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

L.p Nazwisko i imię   Stanowisko
1.  Gieża Agata  dyrektor
2.  Kicyła Joanna  wicedyrektor- nauczyciel- wychowanie przedszkolne
3.  Antkowiak Justyna  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
4.  Bielecka Aneta  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
5.  Bielecka Mariola  nauczyciel- wychowanie przedszkolne/ integracja sensoryczna  
7.  Biełaga Alina  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
8.  Bugryn Katarzyna  nauczyciel- wychowanie przedszkolne/ neurologopedia
9.  Chojnacka -Kupska Aleksandra  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
10.  Fałat- Wosiak Agnieszka  nauczyciel- wychowanie przedszkolne/ pedagog specjalny
11.  Frucińska Agnieszka  nauczyciel- wychowanie przedszkolne/ pedagog specjalny
12.  Gajos Aleksandra  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
13.  Gmitrach Ewa  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
14.  Harhala Małgorzata  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
15.  Kalisz Barbara  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
16.  Kocerba Grażyna  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
17.  Kosowska Magdalena  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
18.  Księżopolska Agnieszka  logopeda- wychowanie przedszkolne
19.  Malinowska Katarzyna  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
20.  Małek Agnieszka  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
21.  Michułka Małgorzata  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
22.  Miernik Justyna  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
23.  Nikorowska Monika  nauczyciel- wychowanie przedszkolne/ kompetencje emocjonalno- społeczne
24.  Podgajna Agnieszka  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
25.  Prucnal Urszula  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
26.  Sierżant Anna nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne 
27.  Skorupska Stanisława  nauczyciel- wychowanie przedszkolne/ terapia pedagogiczna
28.  Skrzyńska- Smoleń Anna  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
29. Słowikowska Małgorzata  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
30.  Staniszewska Wioleta  nauczyciel- wychowanie przedszkolne/ terapia pedagogiczna
31.  Ks. Staszak Michał nauczyciel- katecheza
32.  Ślusarek Dorota  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
33.  Typer Beata  nauczyciel- wychowanie przedszkolne/   j. angielski 
34. Zaryczańska Czesława  nauczyciel- wychowanie przedszkolne 
35. Zawierucha Anna  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
36.  Zygmunt Emilia  nauczyciel- wychowanie przedszkolne
37.  Żywiczka Anna  nauczyciel- wychowanie przedszkolne/ oligofrenopedagogika
38. Białowąs Ewa nauczyciel-wychowanie przedszkolne/ pedagog specjalny
39. Gieżą Amelia psycholog
Lp.Nazwisko i ImięStanowisko
1Gieża AgataDyrektor
2Nowik Wiolettaw. z. Dyrektor
3Białowąs Ewanauczyciel
4Bielecka Anetanauczyciel
5Bielecka Mariolanauczyciel
6Biełaga Alinanauczyciel
7Bombas Elżbietanauczyciel
8Brenik-Krzyżanowska Katarzynatyflopedagog
9Bugryn Katarzynanauczyciel
10Dzbik Mirosławanauczyciel
11Fałat Agnieszkanauczyciel
12Furcińska Agnieszkanauczyciel
13Gieża Agatanauczyciel
14Gmitrach Ewanauczyciel
15Kalisz Barbaranauczyciel
16Kicyła Joannanauczyciel
17Kocerba Grażynanauczyciel
18Kosowska Magdalenanauczyciel
19Kowalczyk Magdalenanauczyciel
20Księżopolska Agnieszkanauczyciel
21Madej Danutanauczyciel
22Michułka Małgorzatanauczyciel
23Miernik Justynanauczyciel
24Modrzyńska Kinganauczyciel
25Nikorowska Monikanauczyciel
26Nowik Wiolettanauczyciel
27Piestrak Juliannanauczyciel
28Piskorz Agnieszkanauczyciel
29Podgajna Agnieszkanauczyciel
30Prucnal Urszulanauczyciel
31Skorupska Stanisławanauczyciel
32Skrzyńska- Smoleń Annanauczyciel
33Słowikowska Małgorzatanauczyciel
34Staniszewska Wioletanauczyciel
35Staszak Michałkatecheza
36Szewczyk Izabelapsycholog
37Ślusarek Dorotanauczyciel
38Trząsalska Krystynanauczyciel
39Typer Beatanauczyciel języka angielskiego, nauczyciel wych. przedszkolnego
40Wilisowska Joannanauczyciel
41Zaryczańska Czesławanauczyciel
42Zawierucha Annanauczyciel
43Zygmunt Emilianauczyciel
44Żywiczka Anna nauczyciel

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

L.p Imię i nazwisko Stanowisko
1 Gieża Agata dyrektor
2 Żywiczka Anna wicedyrektor
3 Bekalarczyk Małgorzata nauczyciel
4 Bielecka Aneta nauczyciel
5 Bielecka Mariola nauczyciel
7 Biełaga Alina nauczyciel
8 Biernacka Magdalena nauczyciel
9 Brenik-Krzyżanowska Katarzyna tyflopedagog
10 Bugryn Katarzyna nauczyciel
11 Dzbik Mirosława nauczyciel
12 Fałat Agnieszka nauczyciel
13 Furcińska Agnieszka nauczyciel
14 Kalisz Barbara nauczyciel
15 Kellner Joanna nauczyciel
16 Kicyła Joanna nauczyciel
17 Klaczkowska Anna nauczyciel
18 Kowalczyk Magdalena nauczyciel
19 Kosowska Magdalena nauczyciel
20 Księżopolska Agnieszka nauczyciel
21 Madej Danuta nauczyciel
22 Michułka Małgorzata nauczyciel
23 Mikołajewska Jolanta nauczyciel
24 Misiewicz Ewelina nauczyciel
25 Nowak Bożena nauczyciel
26 Nowik Wioletta logopeda
27 Piestrak Julianna nauczyciel
28 Podgajna Agnieszka nauczyciel
29 Prucnal Urszula nauczyciel
30 Skorupska Stanisława nauczyciel
31 Skrzyńska – Smoleń Anna nauczyciel
32 Staniszewska Wioleta nauczyciel
33 Ścigała Krystyna nauczyciel
34 Ślusarek Dorota nauczyciel
35 Wilisowska Joanna nauczyciel
36 Wołczacka Marta nauczyciel, logopeda
37 Wójcik Anna nauczyciel
38 Zygmunt Emilia nauczyciel
39 Zaryczańska Czesława nauczyciel
40 Ćmikiewicz Maria katecheza
41 Typer Beata nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel wych. przedszkolnego
42 Alicja Nowakowska -Łoś psycholog
43 Stochmal Danuta zajęcia muzyczno- taneczne