Historia

Pierwszy odział przedszkolny został otwarty już w 1946r. przy ul. Floriana 10. Przedszkole funkcjonowało 5 godzin dziennie. Dzieci przynosiły swoje wyżywienie. Opiekowały się nimi dwie panie bez przygotowania pedagogicznego. W 1948r. przedszkole przeniesiono do budynku przy ul. Wrocławskiej. Dzieci było coraz więcej. Warunki lokalowe nadal nie wystarczały na zwiększającą się liczbę dzieci. Jedzenie w dalszym ciągu, z braku zaplecza kuchennego, dzieci przynosiły z domu.
W związku z tym władze miasta zostały zmuszone poszukać odpowiedniejszego budynku.
Znalazł się taki przy ul. Urzędniczej 7, późniejszej Nowotki, obecnej Sikorskiego. Zatrudniono dwie panie z wykształceniem podstawowym. Intendentką została jedna z mam. Pracowała w czynie społecznym. W 1951 r. przedszkole przeszło gruntowy remont. Po adaptacji piętra zmienił się system z 5-cio godzinnego na 9-cio godzinny. 1 września 1951r. funkcjonowały już 3 odziały. Strzelińskie zakłady pracy doposarzały przedszkole w stoliki, krzesełka, leżaki. W 1953r. zostały zatrudnione wykwalifikowane nauczycielki. W 1955r. przysposobiono na potrzeby przedszkola budynek nr 6. W 1975r. nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw. Przedszkole liczyło już 5 oddziałów. Grupy były w dalszym ciągu przeładowane. W grudniu 1978r. otwarto wybudowane wspólnym wysiłkiem rodziców i władz nowe przedszkole przy ul 22-Lipca 10a, obecnej Piłsudskiego. Przedszkole to miało 4 duże, jasne sale wyposażone w łazienki, schowki na pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenia techniczne. Salę gimnastyczną, w krótkim czasie przekształcono w dodatkową salę dydaktyczną ze względu na dużą liczbę dzieci. Budynek przedszkola miał służyć 20 lat. Funkcjonował 35.
Przedszkole Miejskie na przestrzeni lat posiadało wiele punktów filialnych na terenie miasta, m.in. odział ,,zerówkowy” na ul. Rynek, na ul. Górniczej, na ul. Grota Roweckiego. W miarę zmniejszania zapotrzebowania placówki filialne zamykano. Od wielu lat funkcjonowały tylko placówki przy ul. Piłsudskiego i Sikorskiego. 1 września 2013r. budynek przy ul Piłsudskiego został zamknięty, a otwarto nowoczesny obiekt przy ul. Ogrodowej 27. Mieści się tam 8 oddziałów.
Obecnie funkcjonujemy w trzech budynkach. Przy ul. Sikorskiego 6 i 7 oraz przy Ogrodowej 27. Kuchnia w nowo wybudowanym przedszkolu spełnia najwyższe obecnie standardy. Jadłospisy zbilansowanej diety ułożone są przez dietetyka.
Kadra pedagogiczna w pełni wykwalifikowana, wciąż podnosi swoje kwalifikacje i awans zawodowy. Sale dydaktyczne, sale terapeutyczne, logopedyczne, duże ogrody przedszkolne sprawiają radość korzystania z nich, przede wszystkim dzieciom.