Ogłoszenia

Postępowanie rekrutacyjne przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

ZARZĄDZENIE NR 8/2018/2019 Dyrektora Przedszkola Kolorowa Kraina w Strzelinie Z dnia 05.02.2018r w sprawie postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Kolorowa Kraina w Strzelinie.

Zasady rekrutacji