Kącik Logopedyczny

„Prawidłowe kształtowanie mowy jest fundamentem
wychowania człowieka.”

M.Sovák

Logopedzi pracujący w Przedszkolu Miejskim „Kolorowa Kraina” w Strzelinie:

 

Wioletta Nowik  –  mgr edukacji elementarnej, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, pielęgniarka dyplomowana

Mirosława Dzbik  –  neurologopeda kliniczny specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta pedagogiczny

Marta Wołczacka  –  oligofrenopedagog, logopeda