Próbny Alarm Przeciwpożarowy

23 września w Przedszkolu Miejskim odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego dzieci, nauczyciele i obsługa sprawnie opuścili budynek przedszkola. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem- poruszanie się zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.