Dyplomy za udział w projekcie ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury „.📔📘📗📚