• Strona Główna

Dyrektor Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, informuje, iż wszystkie sprawozdania: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa znajdują się na stronie BIP ZOG-u. (bip.zog.edu.pl)